W skład zespołu wchodzą doświadczeni specjaliści z zakresu nieinwazyjnej oraz inwazyjnej medycyny przeciwstarzeniowej, chirurgii plastycznej i onkologicznej, anestezjologii oraz kosmetologii.
>CAMI< MEDYCYNA REGENERACYJNA
Chirurgia Estetyczna, Kosmetologia, Laseroterapia, Osocze Bogatopłytkowe z komórkami multipotencjalnymi.
Tel: +48502440308; +48601440122; +48510654595;
+48 124206070
e-mail: biuro.cami@gmail.com
www.cami-antiaging.eu
ZespółKazimierz Cie
ślik
***
Curriculum vitae

Całe dorosłe życie było związane z medycyną. Szczegółowe zainteresowania zatoczyły ogromne koło. Po studiach przez 5 lat pracowałem na oddziale wewnętrznym szpitala. Później przez 17 lat pracowałem w III Klinice Chirurgii Ogólnej. Ambicją było ratowanie życia i zdrowia pacjentów. Dlatego ambicjonarnie leczyłem trudne rany, olbrzymie przepukliny brzuszne czy oparzenia. W roku 1994 podjąłem się trudu organizacji Oddziału Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Po 20 latach pracy w szpitalu przeszedłem na emeryturę. od tego czasu poświęciłem sie pracy w Ośrodku Terapii Fagowej Instytutut Immunologii i Medycyny Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk - Filia w Krakowie. Terapia fagami jest jedyną alternatywą dla coraz bardziej nieskutecznej antybiotykoterapii. Setki tysięcy ludzi każdego roku ginie na świecie z powodu braku wrażliwości przewlekłego zakażenia bakteryjnego na antybiotyki. Ponadto antybiotyki wnikają do komórek ludzkich i uszkadzają je. Fagoterapia wykorzystuje wirusy, które nie wnikają, a tym samym nie uszkadzają komórek ludzkich. Oprócz OTF pracuję w firmie CAMI wykonując ambulatoryjne zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej, ogólnej i onkologicznej. Wczasie pracy coraz częściej wykorzystuję osiągnięcia medycyny regeneracyjnej, która dzięki zastosowaniu komórek macierzystych i osocza bogatopłytkowego jest w stanie odbudować starzejące się i niewydolne z powodu zmian zwyrodnieniowych komórki tkankowe ludzkiego organizmu.


Kazimierz Cie
ślik
***
DYPLOMY
HANNA CICHECKA
KAZIMIERZ CIEŚLIK
Jest pielęgniarką z powołania. Pracowała w III Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej CMUJ pod kierownictwem prof. M. Politowskiego. Następnie wspólnie z dr med. Antonim Trybusem organizowała Gabinet Chirurgii Plastycznej przy ul. Mazowieckiej 108. W Centrum CAMI pracuje od chwili jego uruchomienia w lokalizacji - Kraków, ul. Feliksa Konecznego 2/4U. Do jej obowiązków należą: przygotowanie organizacyjne do zabiegów operacyjnych, instrumentowanie do zabiegów, kontrola i zmiana opatrunków po zabiegach. Pacjenci wysoko sobie cenią profesjonalizm zawodowy pani Hani

BEATA ŚPIEWAK
Rozpoczęła pracę jako zmianowa pielęgniarka w oddziale szpitalnym. Pani Beatka jest przykładem pracowitości, a jednocześnie wzorem konsekwentnego rozwoju zawodowego i naukowego. Dzięki licznym kursom doskonalącym zawodowo oraz studiom zaocznym (bez przerw w pracy) uzyskała stopień naukowy magistra pielęgniarstwa, a zawodowo (po wygranym konkursie) etat pielęgniarki oddziałowej. Potrafi pogodzić funkcję i obowiązki pielęgniarki oddziałowej w Małopolskim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej z pracą w Centrum Medycyny Regeneracyjnej CAMI. Specjalizuje się w leczeniu ran i laseroterapii  Pasjonuje się problemami chirurgii plastycznej oraz nowościami laseroterapii.
WOJCIECH ŁOBAZIEWICZ

ANNA CIEŚLIŃSKA