Chirurgia Estetyczna, Kosmetologia, Laseroterapia, Osocze Bogatopłytkowe z komórkami multipotencjalnymi.
Tel: +48502440308; +48601440122; +48510654595;
+48 124206070
e-mail: biuro.cami@gmail.com
www.cami-antiaging.eu
Przychodnia "CAMI - Chirurgia Plastyczna, Medycyna Regeneracyjna i Laserotertapia" działa jako jedna z trzech poradni w obrębie dawnego NZOZ-u pod nazwą CAMI - Przedsiębiorstwo Usług Medycznych.
Zarejestrowane w >CAMI< s
ą następujące jednostki organmizacyjne:
- Przychodnia Chirurgii Ogólnej
- Przychodnia Chirurgii Onkologicznej
- Przychodnia Chirurgii Plastycznej
- Gabinet Zabiegowy
Na terenie firmy CAMI prac
ował do 2020 roku także:
- O
środek Terapii Fagowej (OTF) jako filia OTF Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu - z alternatywną i bezpieczną dla pacjenta terapią przewlekłych zakażeń bakteriami opornymi na działanie antybiotyków jednak z powodu pandemii Covid-19 został przeniesiony do Wrocławia.
- "Klinika Laseroterapii" z pe
łnym pakietem świadczeń laserowych
- Salon Kosmetologii

PANEL INFORMACYJNY
BEZBLIZNOWE GOJENIE RAN ORAZ STEROWANIE PROCESAMI BLIZNOWACENIA STANOWI SZCZEGÓLNĄ TROSKĘ ZESPOŁU O KOŃCOWY WYNIK LECZENIA.
   ZOBACZ  . 
>CAMI< MEDYCYNA REGENERACYJNA