>CAMI< MEDYCYNA REGENERACYJNA
Chirurgia Estetyczna, Kosmetologia, Laseroterapia, Osocze Bogatopłytkowe z komórkami multipotencjalnymi.
Tel: +48502440308; +48601440122; +48510654595;
+48 124206070
e-mail: biuro.cami@gmail.com
www.cami-antiaging.eu
Druki_do_pobrania
Ułatwieniem dla współpracy i wzajemnego porozumienia pomiędzy terapeutą i pacjentem jest pisemna informacja i drukowane formularze postępowania przed- i pozabiegowego.
DRUKI DO POBRANIA
C H I R U R G I A :
L A S E R O T E R A P I A :
M E D Y C Y N A  R E G E N E R A C Y J N A :
INFORMACJA I PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
INFORMACJA I PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM
ZALECENIA PO ZABIEGU W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
ZALECENIA PO ZABIEGU W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM
ZGODA NA ZABIEG W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
UNIWERSALNA ZGODA NA ZABIEG OPERACYJNY W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
B O T O X :
W Y P E Ł N I A C Z E :
UNIWERSALNA ZGODA NA ZABIEG LASEROTERAPII WYSOKOENERGETYCZNEJ W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
UNIWERSALNA ZGODA NA ZABIEG LASEROTERAPII WYSOKOENERGETYCZNEJ W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM
ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA NA ZABIEG PODANIA KWASU HIALURONOWEGO JAKO WYPEŁNIACZA
ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA NA ZABIEG PODANIA MACROLANE - tj. IMPLANTU PIERSI I TKANEK
ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA NA ZABIEG PODANIA KOMÓREK TŁUSZCZOWYCH JAKO WYPEŁNIACZA
INFORMACJA I PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU PODANIA BOTOKSU W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
INFORMACJA I PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU PODANIA BOTOKSU W ZNIECZULENIU NASIĘKOWYM
ZALECENIA PO ZABIEGU PODANIA BOTOKSU W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
ZALECENIA PO ZABIEGU PODANIA BOTOKSU W ZNIECZULENIU NASIĘKOWYM
ZALECENIA PO ZABIEGU PODANIA WYPEŁNIACZA W ZNIECZULENIU NASIĘKOWYM
ZALECENIA PO ZABIEGU PODANIA WYPEŁNIACZA W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
INFORMACJA I PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU MEDYCYNY REGENERACYJNEJ  W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
INFORMACJA I PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU MEDYCYNY REGENERACYJNEJ  W ZNIECZULENIU NASIĘKOWYM
INFORMACJA I PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU LASEROTERAPII W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
INFORMACJA I PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU LASEROTERAPII W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM
ZALECENIA PO ZABIEGU LASEROTERAPII WYSOKOENERGETYCZNEJ W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
ZALECENIA PO ZABIEGU LASEROTERAPII WYSOKOENERGETYCZNEJ W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM
INFORMACJA I PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU PODANIA  KWASU HIALURONOWEGO  W ZNIECZULENIU NASIĘKOWYM
INFORMACJA I PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU PODANIA  KWASU HIALURONOWEGO  W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
INFORMACJA I PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU PODANIA  KOMÓREK TŁUSZCZOWYCH W ZNIECZULENIU NASIĘKOWYM
INFORMACJA I PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU PODANIA  KOMÓREK TŁUSZCZOWYCH W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA NA ZABIEG MEDYCYNY REGENERACYJNEJ W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA NA ZABIEG MEDYCYNY REGENERACYJNEJ  W ZNIECZULENIU NASIĘKOWYM
ZALECENIA PO ZABIEGU MEDYCYNY REGENERACYJNEJ W ZNIECZULENIU NASIĘKOWYM
ZALECENIA PO ZABIEGU MEDYCYNY REGENERACYJNEJ W ZNIECZULENIU OGÓLNYM