>>CAMI<<
ANTIAGING


>CAMI< Sp. z o.o.
Estetyczna Chirurgia Plastyczna i Laseroterapia
31-216 Kraków, ul. Konecznego 2/4 U
tel. +48 12 4206070, fax. +48 12 4206071, kom: +48 601 440 122, +48 502 440 308,  e-mail: biuro.cami@gmail.com
ESTETYCZNA CHIRURGIA PLASTYCZNA, LASEROTERAPIA I "ANTIAGING" - KRAKÓW


BEZBLIZNOWE GOJENIE RAN ORAZ STEROWANIE PROCESAMI BLIZNOWACENIA STANOWI SZCZEGÓLNĄ TROSKĘ ZESPOŁU O KOŃCOWY WYNIK LECZENIA.   ZOBACZ***LIST DO LEKARZY***        ***LIST DO LEKARZY***     ***LIST DO LEKARZY***          ***LIST DO LEKARZY***         ***LIST DO LEKARZY***   
I.- CHIRURGIA
1.- INFORMACJE OKOŁOZABIEGOWE
PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
PRZYGOTOWANIE DOZABIEGU W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM
2.- ZALECENIA POZABIEGOWE
3.- ŚWIADOME ZGODY PACJENTA NA ZABIEG OPERACYJNY
ZGODA NA ZABIEG W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
II.- LASEROTERAPIA
III.- WYPEŁNIACZE
3.- ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA NA ZABIEG PODANIA MACROLANE - tj. IMPLANTU PIERSI
DOKUMENTY - INDEKS
ZALECENIA PO ZABIEGU W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
ZALECENIA PO ZABIEGU W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM
UNIWERSALNA ZGODA NA ZABIEG OPERACYJNY W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
UNIWERSALNA ZGODA NA ZABIEG LASEROTERAPII WYSOKOENERGETYCZNEJ W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
UNIWERSALNA ZGODA NA ZABIEG LASEROTERAPII WYSOKOENERGETYCZNEJ W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM
2.- ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA NA ZABIEG PODANIA WYPEŁNIACZA PODSKÓRNIE
1.- ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA NA ZABIEG PODANIA WYPEŁNIACZA ŚRÓDSKÓRNIE
IV.- BLOKOWANIE PŁYTKI NERWOWO-MIĘŚNIOWEJ - tj. BOTOX itp.