>>CAMI<<
ANTIAGING


>CAMI< Sp. z o.o.
Estetyczna Chirurgia Plastyczna i Laseroterapia
31-216 Kraków, ul. Konecznego 2/4 U
tel. +48 12 4206070, fax. +48 12 4206071, kom: +48 601 440 122, +48 502 440 308,  e-mail: biuro.cami@gmail.com
ESTETYCZNA CHIRURGIA PLASTYCZNA, LASEROTERAPIA I "ANTIAGING" - KRAKÓW


BEZBLIZNOWE GOJENIE RAN ORAZ STEROWANIE PROCESAMI BLIZNOWACENIA STANOWI SZCZEGÓLNĄ TROSKĘ ZESPOŁU O KOŃCOWY WYNIK LECZENIA.   ZOBACZ


***LIST DO LEKARZY***        ***LIST DO LEKARZY***     ***LIST DO LEKARZY***          ***LIST DO LEKARZY***         ***LIST DO LEKARZY***   
BEZBLIZNOWE GOJENIE RAN
DUŻE ZNAMIĘ BRODAWKOWE PRAWERGO POLICZKA PRZED ZABIEGIEM OPERACYJNYM. ZA POMOCĄ MAZAKA ZAZNACZONO GRANICE CIĘCIA CHIRURGICZNEGO W CELU RADYKALNEGO WYCIĘCIA ZMIANY.


TA SAMA PACJENTKA PO 6 MIESIĄCACH OD ZABIEGU OPERACYJNEGO. BLIZNA W TRAKCIE DOJRZEWANIA. BLIZNA JUZ JEST ESTETYCZNA, TJ. SŁABO WIDOCZNA ORAZ  ŁATWA DO KAMUFLAŻU ESTETYCZNEGO [ZDJĘCIE BEZ KAMUFLAŻU].