>CAMI< MEDYCYNA REGENERACYJNA
Chirurgia Estetyczna, Kosmetologia, Laseroterapia, Osocze Bogatopłytkowe z komórkami multipotencjalnymi.
Tel: +48502440308; +48601440122; +48510654595;
+48 124206070
Leczenie_ran_przewleklych
e-mail: biuro.cami@gmail.com
www.cami-antiaging.eu
BEZBLIZNOWE GOJENIE RAN ORAZ STEROWANIE PROCESAMI BLIZNOWACENIA STANOWI SZCZEGÓLNĄ TROSKĘ ZESPOŁU O KOŃCOWY WYNIK LECZENIA.
   ZOBACZ  . 
Owrzodzenia podudzi oraz odleżyny pośladków są najczęściej spotykanymi ranami przewlekłymi, które są trudne do wyleczenia, a szczególnie jeśli są zakażone florą szpitalną, tj. oporną na wszystkie antybiotyki i antyseptyki. Zastosowanie fagoterapii oraz osocza bogatopłytkowego z komórkami macierzystymi znacznie poprawia wyniki leczenia takich ran. Można śmiało powiedzieć, że kiedy już stosowanie tradycyjnych metod nie daje postępu w gojeniu to jedynymi sposobami uzyskania wyleczenia jest włączenie fagoterapii, PRP i komórek multipotencjalnych.

Zobacz więcej
Owrzodzenie podudzia na tle zaburzeń naczyniowych, które leczono róznymi metodami przez 25 lat bez powodzenia. Dopiero zastosowanie hodowanych komórek skóry ludzkiej pozwoliło na trwałe zamknięcie owrzodzenia.
Widok tej samej okolicy po 6 latach od zagojenia owrzodzenia.
A.- Przykład przewlekłego owrzodenia grzbietu stopy w obrębie starych blizn i ponad ścięgnami i więzadłami. Z powodu słabego ukrwienia tej okolicy rana wymagała zastosowania systemu VAC, podania PRP i opatrunków z nanocząsteczkami srebra. B.- W końcowym etapie zastosowano wolny przeszczep skóry własnej pacjenta, który uległ całkowitemu wgojeniu.
A
A
B
B
A.- Pacjentka ZS w wieku 92 lat doszło do owrzodzenia w ok. grzbietu prawego stawu skokowego w obrębie starych blizn po poprzednim owrzodzeniu zagojonemu przed wielu laty. Zastosowano opatrunki z nanocząsteczkami srebra osocze PRP. B.- Uzyskano całkowite zagojenie rany bez wolnego przeszczepu skóry.