Chirurgia Estetyczna, Kosmetologia, Laseroterapia, Osocze Bogatopłytkowe z komórkami multipotencjalnymi.
Tel: +48502440308; +48601440122; +48510654595;
+48 124206070
>CAMI< MEDYCYNA REGENERACYJNA
e-mail: biuro.cami@gmail.com
www.cami-antiaging.eu
BEZBLIZNOWE GOJENIE RAN ORAZ STEROWANIE PROCESAMI BLIZNOWACENIA STANOWI SZCZEGÓLNĄ TROSKĘ ZESPOŁU O KOŃCOWY WYNIK LECZENIA.
   ZOBACZ  . 

Elektroporacja pozwala na przenoszenie lekórw przez nieuszkodzoną skórę dzięki otwarciu kanałów przenoszenia cząsteczek poprzez ścianę błony komórkowej. Zjawisko to wyuklorzystuje się do odmładzania skóry, ale także do leczenie stanów przedrakowych skóry oraz nowotworów skóry w miejscach trudno dostępnych bądź zagrażających uszkodzeniem ważnych struktur leżących w sąsiedztwie.
Zobacz więcej