>>CAMI<<
ANTIAGING


>CAMI< Sp. z o.o.
Estetyczna Chirurgia Plastyczna i Laseroterapia
31-216 Kraków, ul. Konecznego 2/4 U
tel. +48 12 4206070, fax. +48 12 4206071, kom: +48 601 440 122, +48 502 440 308,  e-mail: biuro.cami@gmail.com
ESTETYCZNA CHIRURGIA PLASTYCZNA, LASEROTERAPIA I "ANTIAGING" - KRAKÓW


BEZBLIZNOWE GOJENIE RAN ORAZ STEROWANIE PROCESAMI BLIZNOWACENIA STANOWI SZCZEGÓLNĄ TROSKĘ ZESPOŁU O KOŃCOWY WYNIK LECZENIA.   ZOBACZ***LIST DO LEKARZY***        ***LIST DO LEKARZY***     ***LIST DO LEKARZY***          ***LIST DO LEKARZY***         ***LIST DO LEKARZY***   

LECZENIE RAN Z ZASTOSOWANIEM METOD BIOTECHNOLOGICZNYCH
PACJENTKA Z 25-LETNIM OWRZODZENIEM POŻYLAKOWYM PODUDZIA. PO PRZYGOTOWANIU CHIRURGICZNYM ZASTOSOWANO PRZESZCZEPY WŁASNOPOCHODNYCH HODOWANYCH KOMÓREK NABŁONKOWYCH. PO 3 TYGODNIACH UZYSKANO ZAGOJENIE RANY.
GRANICA POMIĘDZY ZDROWĄ SKÓRĄ, A NASKÓRKIEM Z WYHODOWANYCH KOMÓREK NABŁONKOWYCH NAWET W POWIĘKSZENIU JEST SŁABO WIDOCZNA.
KONTROLA PO 6 LATACH NIE WYKAZAŁA BLIZN PRZEROSTOWYCH ORAZ TENDENCJI DO NAWROTU OWRZODZENIA.
PACJENT Z POURAZOWYM OWRZODZENIEM PODUDZIA JAKO NASTĘPSSTWA OTWARTEGO ZŁAMANIA KOŚCI PISZCZELOWEJ ORAZ PO NASTĘPOWYM ZAPALENIU KOŚCI [OSTEOMYELITIS]. POMIMO WYDZIELANIA TREŚCI ROPNEJ UZYSKANO ZAGOJENIE RANY PO ZASTOSOWANIU METODY PRZESZCZEPÓW HODOWANYCH AUTOGENNYCH KOMÓREK NABŁONKOWYCH.