>>CAMI<<
ANTIAGING


>CAMI< Sp. z o.o.
Estetyczna Chirurgia Plastyczna i Laseroterapia
31-216 Kraków, ul. Konecznego 2/4 U
tel. +48 12 4206070, fax. +48 12 4206071, kom: +48 601 440 122, +48 502 440 308,  e-mail: biuro.cami@gmail.com
ESTETYCZNA CHIRURGIA PLASTYCZNA, LASEROTERAPIA I "ANTIAGING" - KRAKÓW


BEZBLIZNOWE GOJENIE RAN ORAZ STEROWANIE PROCESAMI BLIZNOWACENIA STANOWI SZCZEGÓLNĄ TROSKĘ ZESPOŁU O KOŃCOWY WYNIK LECZENIA.   ZOBACZ


***LIST DO LEKARZY***        ***LIST DO LEKARZY***     ***LIST DO LEKARZY***          ***LIST DO LEKARZY***         ***LIST DO LEKARZY***   


OPERACJE ESTETYCZNE PIERSI - PROTEZY
BRAK ROZWOJU ZAWIĄZKÓW GRUCZOŁÓW PIERSIOWYCH U DOJRZAŁEJ KOBIETY [w wieku 22 lat].
PODMIĘŚNIOWE WSZCZEPIENIE PROTEZ PIERSIOWYCH ODTWORZYŁO KSZTAŁT KLATKI PIERSIOWEJ ZGODNY Z NORMAMI ESTETYCZNYMI DLA WIEKU PACJENTKI.


WYGLĄD PO WSZCZEPIENIU DUŻYCH ROZMIARÓW PROTEZ PIERSIOWYCH.

WRODZONY I ASYMETRYCZNY NIEDOROZWÓJ ZAWIĄZKÓW GRUCZOŁU PIERSIOWEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM LECZENIA.
W CZASIE PIERWSZEGO ZABIEGU OPERACYJNEGO WSZCZEPIONO PODMIĘŚNIOWO PROTEZY O POJEMNOŚCI 38O ml. NIE DAŁO TO SATYSFACJI PACJENTKI. W CZASIE DRUGIEGO ZABIEGU WSZCZEPIONO POMIĘŚNIOWO PROTEZY 600 ORAZ 630 ml. UZYSKANO PEŁNĄ SATYSFAKCJĘ ESTETYCZNĄ PACJENTKI.


PACJENTKA PO TRZECH PORODACH I KARMIENIU PIERSIĄ NIEMOWLĄT. NASTĄPIŁ NIEMAL CAŁKOWITY ZANIK GRUCZOŁÓW PIERSIOWYCH.
TA SAMA PACJENTKA - WYGLĄD Z BOKU POTWIERDZA CAŁKOWITY ZANIK GRUCZOŁÓW PIERSIOWYCH.
PO WSZCZEPIENIU PODMIĘŚNIOWO PROTEZ O POJEMNOŚCI 28O ml UZYSKANO ZNACZNE POPRAWIENIE WYGLĄDU PACJENTKI.
WYGLĄD Z BOKU U TEJ SAMEJ PACJENTKI PODKRESLA NATURALNY WYGLĄD PIERSI.