M E D Y C Y N A  I N N O W A C Y J N A
Fagoterapia
Biotechnologia
Elektroporacja
Metoda Puregraft
Najlepsza ekologiczna broń przeciwko antybiotyko-opornym bakteriom w zakażeniu człowieka.
Zawiązek ucha ludzkiego wyhodowany na grzbiecie myszy laboratoryjnej.
Nieinwazyjne, tj. bez uszkodzenia komórek ludzkich wprowadzanie leków do do zwyrodniałych komórek ludzkich.
Zamknięty system oddzielania komórek tłuszczowych przeznaczonych do przeszczepiania od zanieczyszczeń.
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
METODA PUREGRAFT -> ROLA I ZNACZNIE W CHIRURGII ESTETYCZNEJ I KOSMETOLOGII