FAGOTERAPIA - PODSTAWY, ZASADY DZIAŁANIA, MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWAŃ
M E D Y C Y N A  I N N O W A C Y J N A
Fagoterapia
Biotechnologia
Elektroporacja
Metoda Puregraft
Najlepsza ekologiczna broń przeciwko antybiotyko-opornym bakteriom w zakażeniu człowieka.
Zawiązek ucha ludzkiego wyhodowany na grzbiecie myszy laboratoryjnej.
Nieinwazyjne, tj. bez uszkodzenia zdrowych komórek ludzkich wprowadzanie leków do komórek zwyrodniałych .
Zamknięty system oddzielania komórek tłuszczowych przeznaczonych do przeszczepiania od zanieczyszczeń.
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ