>>CAMI<<>CAMI< Sp. z o.o.
Estetyczna Chirurgia Plastyczna i Laseroterapia
31-216 Kraków, ul. Konecznego 2/4 U
tel. +48 12 4206070, fax. +48 12 4206071, kom: +48 601 440 122, +48 502 440 308,  e-mail: biuro.cami@gmail.com


BEZBLIZNOWE GOJENIE RAN ORAZ STEROWANIE PROCESAMI BLIZNOWACENIA STANOWI SZCZEGÓLNY TROSKE ZESPOLU O KONCOWY WYNIK LECZENIA.  ZOBACZ>>> ESTETYCZNA CHIRURGIA PLASTYCZNA, LASEROTERAPIA I "ANTIAGING" - KRAKÓW <<<

***LIST DO LEKARZY***        ***LIST DO LEKARZY***     ***LIST DO LEKARZY***          ***LIST DO LEKARZY***         ***LIST DO LEKARZY***   

ANTIAGING®
Free CSS Navigation Menu Designs 1 at exploding-boy.com
ODSTAJĄCE I ASYMETRYCZNE W KSZTAŁCIE I ODSTAWANIU MAŁŻOWINY USZNE. WIDOK PRZED ZABIEGIEM OPERACYJNYM.
WIDOK PREZENTOWANYCH PO LEWEJ STRONIE MAŁŻOWIN USZNYCH PO TRZECH MIESIĄCACH OD ZABIEGU OPERACYJNEGO. UZYSKANO DUŻE PODOBIEŃSTWO ZABURZONYCH W ROZWOJU MAŁŻOWIN USZNYCH.
PRZYWRÓCENIE DO NORMALNEGO WYGLĄDU OBU USZU W PRZYPADKU KIEDY SĄ BARDZO ASYMETRYCZNE W KSZTAŁCIE, WIELKOŚCI I ODSTAWANIU OD GŁOWY MAŁŻOWIN USZNYCH SĄ SZCZEGÓLNIE TRUDNYM ZADANIEM DLA CHIRURGA PLASTYCZNEGO.
Wiele osób wstydzi się wyglądu swoich uszu. Szczególnie dotyczy to dzieci w wieku szkolnym. Psycholodzy wskazują na jedną z przyczyn braku asymilacji do grupy wiekowej u dzieci w wyróżniającym wyglądzie małżowin usznych. Duże, tzw."kłapciate" uszy, nadmiernie odstające od głowy są nazywane "uszami oślimi".
Anatomicznie ucho jest zbudowane z chrząstki sprężystej i dlatego po chwilowym zagięciu - powraca ono do poprzedniej pozycji.
W obrębie ucha odróżniamy wyróżniające się części, tj. obrąbek, grobelkę, płatek, przeciwpłatek, rowek pomiędzy grobelką i obrąbkiem. Kąt odstawania od czaszki powinien mieścić się między 30 a 45 stopni. Po łacinie małżowina uszna nazywa się concha, tj. muszla bowiem przypomina ono swoim kształtem i odstawaniem muszlę małży. Dlatego górny i dolny biegun muszą być nieco bardziej oddalone od czaszki.

SYMETRYCZNIE ODSTAJĄCE MAŁŻOWINY USZNE

Zniekształcenia małżowin usznych mogą mieć swoje źródło:
- w rozwoju płodowym organizmu,
- w następstwie urazu
- w wyniku choroby nowotworowej i następowej leczniczej interwencji chirurgicznej.
Wszystkie zniekształcenia są przedmiotem zainteresowania chirurgii plastycznej.


NIEWIELKIEGO STOPNIA ASYMETRIA KSZTAŁTU, WIELKOŚCI I ODSTAWANIA MAŁŻOWIN USZNYCH