>CAMI< MEDYCYNA REGENERACYJNA
Chirurgia Estetyczna, Kosmetologia, Laseroterapia, Osocze Bogatopłytkowe z komórkami multipotencjalnymi.
Tel: +48502440308; +48601440122; +48510654595;
+48 124206070
e-mail: biuro.cami@gmail.com
www.cami-antiaging.eu
Dyplomy KPC
WYBRANE DYPLOMY OTRZYMANE W CZASIE KONGRESÓW, ZJAZDÓW NAUKOWYCH I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH
3D Curve Gallery